HOME
writings: Books
 
Stilhedens cymbaler
 


 
writings
•  Chronologies
•  Books
•  Lines, Off-lines
•  Essays
•  Etc.
 
 
film & video
•  Chronologies
•  The Ball & The Wall
•  Before The Wall
•  Leaping, Looping
•  Etc.
 
 
music
•  Chronologies
•  With Clinch
•  Instead Of
•  With Søren Kjærgaard
•  Etc.
 
 
radio
•  Chronologies
•  Jazz 61, 62, 63 ...
•  Tamburinen, Tangent
•  DR correspondent
•  Etc.
 
 
ballplaying
•  Chronologies
•  On court, off records
•  Profiles, interviews
•  Links
•  Etc.
 
 
dance
•  Chronologies
•  Cacophony for 8 Players
•  Letters
•  Video
•  Etc.
 
 
paintings
•  Chronologies
•  Exhibitions
•  Transversions
•  Video: excerpts, outtakes
•  Etc.
 
 
HOME
CONTACT
ABOUT THIS SITE
 
© 2005-2020 Interplay
 
Et uddrag fra "Lyden i sig selv, fuld af stilhed, fuld af støv og stamina", forord på dansk og engelsk af Lars Movin in "Stilhedens cymbaler":

"... Bogen er på mange måder i familie med Terninger, tonefald – som en fortsættelse af spillet eller udforskningen, og som en yderligere udfoldelse af tematikken, der måske kan koges ned til en øjeblikkets poetik. De to værker kan således betragtes som søskende, eller måske snarere som hinandens ekkoer; men altså, helt klart nære slægtninge – parallelle i tanken, om end spejlvendte i strukturen (hvor den første bog startede med rodteksterne og herfra rullede improvisationerne ud, indledes denne gang med de permuterede linjer og afsluttes med de urtekster, der har sat spillet i gang).

"Igen udfolder det sproglige spil sig i en vis forstand i et musikalsk landskab. Men hvor teksterne i Terninger, tonefald søgte at etablere en bro mellem en idrætslig og en musikalsk begrebsverden – via en genkommende vending: when the ball comes – bevæger de nye tekster sig dybere ind i selve musikkens struktur og stoflighed. Helt derind, hvor musik næsten ophører med at være musik, eller ophører med kun at være musik, og bliver til lyd udspændt i tid. En søgende og udforskende sproglig bevægelse ind i lydens og stilhedens pulserende kredsløb – ever deeper, into the textures of sound itself. Og samtidig en åbning ud mod et større, ja ligefem altfavnende univers, hvor lydens bevægelse i tid og rum bliver en metafor for selve tilværelsen og dens grundvilkår og vores forsøg på at sætte sprog på de erfaringer, vi gør på vejen – while waiting for the sweeper, we mutter a word or two.

"Det kan måske forekomme abstrakt eller vidtløftigt, men teksterne i begge bøger udspringer af ganske konkrete kontekster og er nært forbundne med Ulrichs øvrige aktiviteter og interesser. Overordnet set har alle hans tekstlinjer deres udspring i et stadig voksende korpus af tekster, et work-in-progress kaldet Songbooks. Og zoomer vi lidt ind på nogle af de mange forskellige områder, Ulrich i årenes løb har beskæftiget sig med – diverse former for idræt og boldspil, jazz og andre musikalske kategorier, maleri og film, litteratur og poesi, filosofi og buddhisme – vil vi se, at tekstlinjerne synes at have berøring med alle disse felter. Først og fremmest fordi de indholdsmæssigt og tematisk opererer med essenser af de mange aspekter af Ulrichs mangfoldige virke; og dernæst helt konkret i den forstand, at linjerne har indgået som elementer i malerier, film og musik (eller har været publiceret som 'poesi', om end ophavsmanden ikke selv anvender dét ord)."